Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego

Data publikacji 15.06.2016

Rozpoczęcie czwartej edycji szkolenia zawodowego podstawowego dla 121 kolejnych nowo przyjętych policjantów odbyło się w auli Szkoły Policji w Pile ...

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego Rozpoczęcie czwartej edycji szkolenia zawodowego podstawowego dla 121 kolejnych nowo przyjętych policjantów odbyło się w auli Szkoły Policji w Pile z udziałem Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych insp. Piotra Gacy.
Podczas 127 dni szkoleniowych i w sumie 996 godzin zajęć dydaktycznych, policjanci z garnizonów: lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Wśród uczestników kursu znajdują się trzy osoby biorące udział w kursie SZPU, czyli szkoleniu zawodowym podstawowym dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.
Policjanci będą musieli m.in. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyką i technikami interwencji oraz odbyć przeszkolenie strzeleckie.
Po 6 miesiącach szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego

autor: Paulina Politowska

(15.06.16)