Posiedzenie Zarządu IPA - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Posiedzenie Zarządu IPA

Data publikacji 08.03.2016

Czteroosobowa grupa przedstawicieli działającego przy Szkole Policji w Pile regionu IPA - Alicja Baranowska, Jarosław Zientkowski, Janusz Trzyna, Dawid Wudarczyk ...

Posiedzenie Zarządu IPA Czteroosobowa grupa przedstawicieli działającego przy Szkole Policji w Pile regionu IPA - Alicja Baranowska, Jarosław Zientkowski, Janusz Trzyna, Dawid Wudarczyk - wzięła udział w posiedzeniu zarządu Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, które odbyło się 5 marca br. w Kunowie. Podczas obrad, w których uczestniczyli przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji wszystkich powiatów, omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia, a każdy z regionów przedstawił zamierzenia i plany na rok obecny. Przewodniczący naszego regionu, Jarosław Zientkowski, w swoim wystąpieniu m.in.: podziękował przewodniczącemu regionu IPA Poznań Witoldowi Drzażdżyńskiemu za dotychczasową współpracę i w dowód uznania wręczył pamiątkową odznakę Szkoły Policji w Pile. Po spotkaniu przewodniczący gostyńskiego oddziału IPA pan Ryszard Balczyński zaprosił delegatów do uczestnictwa w atrakcji jaką było zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Lubinie połączone z degustacją wyrabianych przez tamtejszych zakonników likierów, tzw. Benedyktynek. Po opactwie Benedyktów gości oprowadził przeor Izaak Rafał Kapała. Oprócz historycznych kościołów zwiedzający mogli podziwiać najstarszy w Polsce kasztanowiec „Benedykt” oraz aleję 120 grusz przyciętych na kształt kandelabrów. Ciekawym punktem wycieczki była również możliwość zwiedzania jedynego w Polsce muzeum Tercetu Egzotycznego obrazującego działalność istniejącego zespołu muzycznego.

Posiedzenie Zarządu IPA Posiedzenie Zarządu IPA Posiedzenie Zarządu IPA Posiedzenie Zarządu IPA

autor: Paulina Politowska

(08.03.16)