Cyberprzemoc - co to takiego?

Data publikacji 07.03.2016

Internet oferuje dzieciom doskonałe szanse rozwoju i kontaktów społecznych. Pod jednym jednak warunkiem, że jest on narzędziem do rozwoju młodego ...

Cyberprzemoc - co to takiego? Internet oferuje dzieciom doskonałe szanse rozwoju i kontaktów społecznych. Pod jednym jednak warunkiem, że jest on narzędziem do rozwoju młodego człowieka, czy też relaksu, a nie narzędziem służącym np. do poniżania, czy też straszenia. To prowadzi do społecznej izolacji, utraty poczucia własnej wartości, a te negatywne skutki przemocy rówieśniczej prowadzą do absencji w szkole, pogorszenia wyników w nauce, depresji, czy nawet do prób samobójczych. Dlatego bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy powinno pełnić najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzice i nauczyciele. To oni powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.
W związku z powyższym, na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile nasi wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp Zbigniew Bogusz i kom. Michał Zielonka przeprowadzili wykłady dla klas 5 i 6 na temat przemocy i agresji w cyberprzestrzeni. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się, jakich zagrożeń należy unikać korzystając z Internetu oraz jakie zachowania podczas korzystania z komunikacji cyfrowej są niedozwolone i karalne.
Wykładowcy opowiedzieli uczniom także o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki w korzystaniu z zasobów sieci oraz jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy i jakie podjąć działania, kiedy stanie się już ofiarą.

Cyberprzemoc - co to takiego? Cyberprzemoc - co to takiego? Cyberprzemoc - co to takiego? Cyberprzemoc - co to takiego?

autor: Leszek Koźmiński

(07.03.16)

Powrót na górę strony