Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych

Data publikacji 22.02.2016

Ponad 40 funkcjonariuszy opolskiego garnizonu szkoliło się pod okiem wykładowców ze Szkoły Policji w Pile. Podinsp. Arkadiusz Pawlak oraz ...

Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych Ponad 40 funkcjonariuszy opolskiego garnizonu szkoliło się pod okiem wykładowców ze Szkoły Policji w Pile. Podinsp. Arkadiusz Pawlak oraz podinsp. Arkadiusz Bajerski przybliżyli opolskim policjantom niektóre zagadnienia, związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych.
Pięciodniowe szkolenie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu i zorganizowane zostało przez funkcjonariuszy z Wydziału Kadr i Szkolenia. W organizację przedsięwzięcia włączył się również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Pod okiem wykładowców ze Szkoły Policji w Pile, szkolili się Rzecznicy Dyscyplinarni z jednostek Policji naszego województwa.
Prowadzący, w profesjonalny sposób przybliżyli zagadnienia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, a także trybu i zasad prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Na koniec I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Jacek Tomczak, podziękował wykładowcom za wysoki poziom merytoryczny szkolenia, a opolskim policjantom za udział w spotkaniu.

Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych Szkolenie Rzeczników Dyscyplinarnych

autor: Rzecznik KWP Opole

(22.02.16)

Powrót na górę strony