Każdy koniec, to początek… - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Każdy koniec, to początek…

Data publikacji 12.02.2016

Ktoś, kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy.

Każdy koniec, to początek… Ktoś, kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Dzisiejsza uroczystość, jaka miała miejsce w Szkole Policji w Pile, łączy w swoisty sposób te dwa czynniki - przeszłość z przyszłością, to, co się kończy z tym, co się zaczyna.

12 lutego, podczas uroczystej zbiórki, miało miejsce pożegnanie ze służbą wieloletniego pracownika pilskiej Szkoły Policji – asp. szt. Romana Laszuka. Uroczystość zakończenia pełnienia służby i pożegnania z mundurem stanowiła stosowny moment do podsumowania zawodowej przeszłości. Asp. szt. Roman Laszuk pracę w Szkole Policji w Pile rozpoczął w 1983 roku jako pracownik cywilny w Wydziale Transportu. W roku 1990 założył policyjny mundur, kontynuując pracę we wspomnianym wydziale. Od roku 2010 aż do dnia przejścia na emeryturę pełnił funkcję Dyżurnego Szkoły w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych. Podczas uroczystości Naczelnik Wydziału Kadr mł. insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy odczytała rozkaz personalny, a słowa wdzięczności za wzorową służbę wyrazili bezpośredni przełożeni policjanta - Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych - nadkom. Zbigniew Wlazło oraz pełniący obowiązki Komendant Szkoły Policji w Pile - insp. Piotr Leciejewski.
Cytując słowa wybitnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, że „człowiek nigdy nie ogląda się na to co zrobione, ale patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” życzymy, aby czas emerytury sprzyjał urzeczywistnianiu tych pragnień, marzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca policyjnej profesji.

Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek…
Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek… Każdy koniec, to początek…

autor: Paulina Politowska

(12.02.16)