Początek roku z „HL” - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Początek roku z „HL”

Data publikacji 08.02.2016

Handel ludźmi to nie tylko poważne przestępstwo, skodyfikowane w polskim prawie karnym jako zbrodnia, ale także groźne zjawisko społeczne.

Początek roku z „HL” Handel ludźmi to nie tylko poważne przestępstwo, skodyfikowane w polskim prawie karnym jako zbrodnia, ale także groźne zjawisko społeczne. Ulega ciągle przemianom oraz nadal pozostaje problemem nie do końca rozpoznanym. W wydanych, w ostatnich latach aktach prawnych, poświęca się wiele uwagi właściwemu szkoleniu osób zajmujących się zapobieganiem przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczaniu, w tym także funkcjonariuszy Policji.
Mając na uwadze powyższe fakty, w Szkole Policji w Pile przeprowadzono dwie edycje kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania. Na przełomie stycznia i lutego funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, uczestniczyli w I i II edycji kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu, byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: asp. Jolanta Kamińska, podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Jarosław Zientkowski oraz asp. Alicja Baranowska i kom. Ewa Polewska-Strug z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze eksperta zewnętrznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadziła kom. Elżbieta Czop-Łanoszka - ekspert Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP.

autor: Marzena Brzozowska

(05.02.16)