Trwają przygotowania

Data publikacji 14.01.2016

Początek roku to pracowity okres dla pilskiej Szkoły Policji. Trwają bowiem intensywne przygotowania do dwóch dużych przedsięwzięć, jakimi są VIII Ogólnopolski ...

Trwają przygotowania Początek roku to pracowity okres dla pilskiej Szkoły Policji. Trwają bowiem intensywne przygotowania do dwóch dużych przedsięwzięć, jakimi są VIII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych oraz Ogólnopolski Konkurs Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016.

Tegoroczny, ósmy już, Turniej Klas Policyjnych, jak co roku skierowany jest do szkół, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i ma na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami, upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integrację klas o wyżej wymienionym profilu. Organizatorami Turnieju są Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, które współpracują w zakresie realizacji autorskiego programu nauczania w liceum ogólnokształcącym pod nazwą „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W dniach 23-24 maja 2016 r. 25 reprezentacji szkół wyłonionych do finału w drodze eliminacji, w tym reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji Turnieju, będą rywalizowały o miano „Klasy Policyjnej Roku 2016” w następujących konkurencjach:

  • sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
  • test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • test umiejętności strzeleckich.

Podczas Turnieju przewidziane jest również spotkanie dyrektorów szkół w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie prowadzenia klas o profilu policyjnym.
Powoli dobiega końca podstawowy etap konkursu, czyli zgłoszenia reprezentacji do uczestnictwa w Turnieju. Dyrektorzy szkół, które chcą wziąć udział w eliminacjach powinni w terminie do 18 stycznia br. przesłać (pocztą tradycyjną lub faksem) zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

W czerwcu tego roku zostanie przeprowadzona także kolejna edycja konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”. Organizacja tego przedsięwzięcia związana jest z powrotem do korzeni, czyli ponownym kształceniem przez pilską Szkołę Policji, która jest jego organizatorem, funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo. Najpierw odbędą się eliminacje, które przeprowadzone zostaną na poziomie komend wojewódzkich (Stołecznej). Celem eliminacji jest wyłonienie jednej czteroosobowej drużyny w składzie: policjant dochodzeniowo - śledczy, policjant operacyjno - rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą, która będzie reprezentowała garnizon danego województwa i garnizon Stołeczny w drugim etapie, jakim jest finał konkursu przeprowadzany w Szkole Policji w Pile.
Podczas konkursu drużyny będą rywalizowały w wielu konkurencjach, m.in. wiedzy zawodowej, praktycznej, umiejętności strzeleckich, czy też praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W trakcie finału wyłonieni zostaną najlepsi funkcjonariusze w kategoriach: drużyna służby kryminalnej, policjant dochodzeniowo - śledczy, policjant operacyjno - rozpoznawczy, technik kryminalistyczny, policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą. Eliminacje wojewódzkie trwają do 16 maja 2016 r., a finałowe rozgrywki odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2016 r. w Szkole Policji Pile.
Oba organizowane i przeprowadzane przez Szkołę Policji w Pile konkursy odbywają się pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Trwają przygotowania Trwają przygotowania Trwają przygotowania Trwają przygotowania
Trwają przygotowania Trwają przygotowania Trwają przygotowania Trwają przygotowania

autor: Paulina Politowska

(14.01.16)

Powrót na górę strony