Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia

Data publikacji 14.12.2015

Na przełomie listopada i grudnia wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, kom. Leszek Szplit i st. asp. Marcin Mańczak, uczestniczyli w konferencji ...

Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia Na przełomie listopada i grudnia wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, kom. Leszek Szplit i st. asp. Marcin Mańczak, uczestniczyli w konferencji szkoleniowej, która miała miejsce w Jachrance, a zorganizowana została przez Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Poświęcona była wykorzystaniu technologii obrazowania 2D/3D do zabezpieczania śladów krwawych na miejscu zdarzenia i stanowiła podsumowanie projektu „Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych” realizowanego z funduszy NCBR.
Celem projektu była implementacja najnowszych osiągnięć z zakresu wizualizacji i rekonstrukcji obiektów 3D do rejestracji wyglądu miejsca zdarzenia. W trakcie konferencji przedstawiciele CLKP, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i firmy Cybid wygłosili referaty poświęcone analizie śladów krwawych, prawnym aspektom wykorzystania technology skanowania śladów w 3D, technicznym aspektom dokumentacji 3D miejsca zdarzenia z plamami krwawymi w kontekście pomiaru, analizy oraz rekonstrukcji.
Uczestnikami konferencji byli technicy kryminalistyki i biegli z pracowni biologicznych LK KWP/KSP oraz wykładowcy szkół policyjnych w Pile i Legionowe. Na symulowanych miejscach zdarzeń przeprowadzali oględziny, między innymi z wykorzystaniem technologii skanowania pod kątem ujawnienia śladów krwawych. Dodatkowo wykonywana była klasyczna dokumentacja fotograficzna i odręczny szkic miejsca zdarzenia z naniesioną lokalizacją ujawnionych śladów biologicznych.
Skanowanie 3D i możliwości wykorzystania go podczas czynności oględzinowych to od wielu lat tematyka znakomicie znana i rozwijana przez wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej.

Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia Plamy - rekonstrukcja przebiegu zdarzenia

autor: Leszek Koźmiński

(11.12.15)

Powrót na górę strony