Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 08.12.2015

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanowiona 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zakłada m.in., że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi ...

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanowiona 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zakłada m.in., że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (art. 1), każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby (art. 3), nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający (art. 5), a także, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację (art. 7). Choć od chwili jej ustanowienia minęło przeszło 60 lat, wciąż spotykamy się z krajami, w których zasady te nie są respektowane.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z roku 1950 ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Od kilkudziesięciu lat w rocznicę ustanowienia Deklaracji Praw Człowieka na całym świecie organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację z zakresu wiedzy o prawach człowieka, sposobach obrony oraz walki z głodem i ubóstwem. Jest to również idealny czas na uczczenie odwagi tych, którzy są więzieni lub prześladowani za działalność w obronie praw człowieka.
Odpowiedzialność za szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej powinna tak naprawdę spoczywać na każdym z nas - nauczycielu, rodzicu, dziadku, opiekunie, rodzeństwu. Dbając o to, dążymy do respektowania praw własnych i innych oraz przestrzegania ich w życiu codziennym.
Orędownikom praw człowieka na całym świecie życzymy dużo siły, odwagi i determinacji w dążeniu do szanowania praw innych ludzi w każdej dziedzinie życia.

autor: Paulina Politowska

(08.12.15)

Powrót na górę strony