Szkolenie strażników PSŁ

Data publikacji 03.12.2015

Po raz kolejny Szkoła gościła na dwudniowym doskonaleniu zawodowym strażników Państwowej Straży Łowieckiej. Począwszy od zasadniczego przeszkolenia ...

Szkolenie strażników PSŁ Po raz kolejny Szkoła gościła na dwudniowym doskonaleniu zawodowym strażników Państwowej Straży Łowieckiej. Począwszy od zasadniczego przeszkolenia dla strażników PSŁ, zrealizowanego w 2001 r., poprzez coroczne edycje doskonalenia zawodowego, pomagamy w kształtowaniu kompetencji zawodowych funkcjonariuszy tej formacji.
Tematyka spotkań co roku była inna i obejmowała szerokie spektrum zagadnień prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań przygotowawczych, techniczne i procesowe zabezpieczanie śladów oraz oględziny miejsca zdarzenia, pierwszą pomoc medyczną, wyszkolenie strzeleckie i techniki interwencji. W tym roku skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zmianach w procedurze karnej, prawno - kryminalistycznej problematyce oględzin miejsca zdarzenia oraz technicznym i procesowym zabezpieczaniu śladów krymi-nalistycznych, a także wyszkoleniu strzeleckim. Dzięki wzajemnym kontaktom mogliśmy także rozszerzać swoje umiejętności i wiedzę w tak specyficznej dziedzinie, jak Prawo łowieckie i jego praktyczna implementacja, co bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na jakość realizowanych przez nas zadań.

Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ
Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ Szkolenie strażników PSŁ

autor: Krzysztof Opaliński

(03.12.15)

Powrót na górę strony