Szkolne obchody Święta Niepodległości

Data publikacji 27.11.2015

W szkolnej auli odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku uroczystości, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, nastąpiło ...

Szkolne obchody Święta Niepodległości W szkolnej auli odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na początku uroczystości, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, nastąpiło wprowadzeniu sztandaru i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki, który przywitał wszystkich zebranych, a w sposób szczególny wyróżnionych i odznaczonych policjantów i pracowników szkoły

Decyzją nr 17 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 2015 r. o nadaniu medalu, Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczył:

BRĄZOWYM MEDALEM za ZASŁUGI dla POLICJI
podinsp. Marka Rychla - wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej.

Decyzją nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 2015 r. o nadaniu odznaki, Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, odznaczył:

SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZAŁUŻONY POLICJANT”:
nadkom. Ryszarda Przewoźniaka - dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.

Decyzją nr 174 Minister Spraw Wewnętrznych, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych uhonorował nagrodą pieniężną:

  • podinsp. Arkadiusza Pawlaka - eksperta Wydziału Kadr
  • nadkom. Zbigniewa Wlazło - kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

Rozkazem nr 4068 Komendant Główny Policji przedterminowo mianował na wyższy stopień służbowy inspektora Policji mł. insp. Romana Gryczkę - Zastępcę Komendanta Szkoły. Akt mianowania insp. Roman Gryczka odebrał w dniu 10 listopada w trakcie uroczystości w Komendzie Głównej Policji.

Z okazji Święta Służby Cywilnej za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji, Komendant Główny Policji listami gratulacyjnymi wyróżnił:

  • Panią Martę Wojdyło - specjalistę Wydziału Finansów,
  • Pana Jakuba Sztekla - głównego specjalistę Wydziału Zaopatrzenia.

Za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach prac zespołu Komendanta Głównego Policji do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, mł. insp. Marzena Brzozowska, została wyróżniona listem gratulacyjnym.

Odznaczenia, nagrody oraz listy gratulacyjne wyróżnionym przekazali Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki oraz jego Zastępcy: insp. Piotr Gaca i insp. Roman Gryczka.

Podczas uroczystości miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. Asp. szt. Sławomir Jurczyński – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych obchodził jubileusz 30 lat służby w Policji. O przebiegu kariery zawodowej wypowiedział się kierownik Zakładu Prewencji i Techniki Interwencji. Jubilatowi dyplom pamiątkowy wręczyli Komendanci Szkoły oraz bezpośredni przełożony - mł. insp. Sylwester Urbaniak.

Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Komendantowi Szkoły przez mł. insp. Artura Godlewskiego.

Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości
Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości
Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości
Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości
Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości Szkolne obchody Święta Niepodległości

autor: Jacek Czechowski

(27.11.15)

Powrót na górę strony