VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych

Data publikacji 23.11.2015

W dniu 20 listopada odbyło się seminarium pod hasłem „Postępowanie odwoławcze w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych”.

VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych W dniu 20 listopada odbyło się seminarium pod hasłem „Postępowanie odwoławcze w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, które już od sześciu lat organizowane jest w Szkole Policji w Pile. Rokrocznie bierze w nim udział wiele osób, którym bliska jest tytułowa tematyka. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 60 osób, wśród których byli przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile), Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Leszno – dr Piotr Jóźwiak, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego – SSN Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Radosław Giętkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:
  • „Sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka),
  • „Kontrola kasacyjna postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych” (SSN Wiesław Kozielewicz),
  • „Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych” (prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz),
  • „Zakres przedmiotowy prawa do wniesienia środka odwoławczego w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko funkcjonariuszom służb mundurowych” (prof. dr hab. Radosław Giętkowski),
  • „Konstytucja a podstawowe zasady odwoławczego postępowania dyscyplinarnego policjantów” (dr Piotr Jóźwiak),,
  • „Ukształtowanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia organu odwoławczego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów” (dr Barbara Janusz-Pohl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Wpływ polityki wizerunkowej w Policji na orzecznictwo dyscyplinarne w II instancji” (mł. insp. Sebastian Maj - KWP w Opolu).

W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.
Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły pod zakładką „Odpowiedzialność dyscyplinarna”, jak również planowane jest wydanie materiałów z seminarium w formie publikacji.

VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych
VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych
VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych
VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych

autor: Krzysztof Opaliński

(23.11.15)

Powrót na górę strony