Pierwszy kurs „poszukiwaczy”

Data publikacji 20.11.2015

Na przełomie października i listopada odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja kursu specjalistycznego z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze ...

Pierwszy kurs „poszukiwaczy” Na przełomie października i listopada odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja kursu specjalistycznego z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwania osób zaginionych. Jest to niestandardowe przedsięwzięcie Szkoły Policji w Pile i Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z uwagi na szeroko zakrojoną część praktyczną kursu oraz zaangażowanie wielu ekspertów z różnych dziedzin.
Uczestnicy kursu docenili formułę zajęć. Prowadzone były one w metodycznych formach daleko odbiegających od wykładów. Na słuchaczy czekały liczne symulacje, dyskusje, ćwiczenia grupowe, które spotkały się z żywym zainteresowaniem i mobilizowały do wytężonej pracy. Niezwykle ważnym atutem kursu okazała się możliwość zetknięcia się z autentyzmem spraw poszukiwawczych. Działo się tak z jednej strony dzięki kontaktom z doświadczonymi ekspertami - praktykami z poszczególnych dziedzin wspieranych przez wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Waldemara Szilke, podinsp. Roberta Kreczmera i kom. Michała Zielonkę oraz policyjnych psychologów z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia: kom. Ewę Polewską-Strug i st. asp. Alicję Baranowską.
W sumie w roli ekspertów podczas całego kursu pojawiło się 21 osób. Byli to między innymi specjaliści w takich obszarach jak badania poligraficzne, baza DNA, progresja wiekowa i projekcja, planistyka, wykorzystanie dronów czy poszukiwania z pomocą georadaru, w tym: Anna Jurga i podinsp. Dariusz Zajdel z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. asp. Michał Szalc funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej z KW PSP w Gdańsku, podinsp. Jacek Bukowski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy, Marek Lisowicz biegły sądowy z weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych. Nie zabrakło również tematyki dotyczącej operacyjnych środków technicznych i szeroko rozumianej informatyki w postaci wykorzystywania baz danych i możliwości Internetu.
Sprawdził się także pomysł wykorzystania wiedzy z obszaru psychologii, co pozwoliło na szersze spojrzenie na problematykę zaginięć i zwrócenie uwagi na możliwości oferowane przez psychologię policyjną, np. profilowanie osób zaginionych czy psychologiczna analiza zdarzenia pozwalająca na weryfikację różnych wersji zaginięcia osoby, w tym udział osób trzecich. Trafiona okazała się też koncepcja wprowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu pomocy przedmedycznej w trakcie symulacji działań poszukiwawczych w terenie niezurbanizowanym realizowane przez wykładowców Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych: podkom. Radosława Spychalskiego i podkom. Marcina Kolasińskiego. Należy dodać, że maksymalne urealnienie sytuacji i czynności podejmowanych w trakcie poszukiwań, zarówno terenowych, jak i „miejskich”, spotkało się z dużym uznaniem ze strony uczestników kursu.
Ważną dodatkową wartością tego doskonalenia zawodowego okazała się możliwość wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami szkolenia. Wyrazy uznania za udane przeprowadzenie pierwszego kursu specjalistycznego z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwania osób zaginionych należą się w pierwszej kolejności dla inicjatorów i współorganizatorów przedsięwzięcia z ramienia Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP na czele z naczelnikiem nadkom. Grzegorzem Prusakiem i ekspertem podkom. Katarzyną Liszewską oraz Zakładu Służby Kryminalnej SP w Pile - za podjęcie wyzwania i sprostaniu oczekiwaniom. Ważny udział w sukcesie szkolenia mieli także funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych BSK KGP: podkom. Konrad Gajda, asp. sztab. Piotr Cabański i asp. sztab. Paweł Sobczak. Duże zaangażowanie w realizację tak udanych zajęć pojawiło się także ze strony koordynatorów wojewódzkich ds. poszukiwań z Poznania i Wrocławia: podkom. Rafała Dillera i podkom. Michała Góreckiego, którzy nieustannie dzielili się swoją wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem, przejmując rolę wiodącą podczas wielu działań dydaktycznych.

Pierwszy kurs „poszukiwaczy”

autor: Katarzyna Liszewska, Leszek Koźmiński

(19.11.15)

Powrót na górę strony