Istota procesu adaptacji

Data publikacji 06.11.2015

Proces adaptacji zawodowej dotyczy wszystkich policjantów nowo przyjętych do służby. Właściwa adaptacja zawodowa wymaga wieloaspektowego przygotowania ...

Istota procesu adaptacji Proces adaptacji zawodowej dotyczy wszystkich policjantów nowo przyjętych do służby. Właściwa adaptacja zawodowa wymaga wieloaspektowego przygotowania do wykonywania zadań służbowych i sytuacji występujących w służbie. Szczególnie istotną rolę w procesie adaptacji zawodowej policjantów przypisano opiekunom służbowym, którzy mają za zadanie m.in. wprowadzić w środowisko zawodowe, zapoznać z zakresem czynności służbowych, kształtować właściwe postawy, system wartości i etos służby.
Grupa 20 słuchaczy z garnizonu kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego - zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Uroczystego wręczenia świadectw absolwentom dokonał, w imieniu komendanta Szkoły, naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia mł. insp Artur Godlewski.

Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji

autor: Wojciech Thiel

(06.11.15)

Powrót na górę strony