Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile

Data publikacji 03.11.2015

Budynek Szkoły Policji w Pile ma już blisko 90 lat. Na bieżąco są więc w nim prowadzone prace remontowe. Za nami remont dwóch klatek schodowych ...

Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Budynek Szkoły Policji w Pile ma już blisko 90 lat. Na bieżąco są więc w nim prowadzone prace remontowe. Za nami remont dwóch klatek schodowych, teraz przyszedł czas na remont instalacji wodnej.

Remont objął instalację znajdującą się w przyziemiu budynku szkoły i był prowadzony wraz z pracami towarzyszącymi. Kto miał okazję obserwować prace ekip remontowych, widział jak były one ważne dla naszej szkoły. Bez stałego dostępu do wody użytkowej trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w którym jednorazowo może przebywać blisko 800 osób! Remont tak trzeba było przeprowadzić, aby powodował minimalne utrudnienia dla słuchaczy i pracowników przebywających w budynku.
Koszty remontu wyniosły blisko 680 tys. zł. Prace obejmowały obszar od licznika wody do tzw. kolektorów (rozdzielaczy) pionów, z których woda rozprowadzana jest po całym budynku. Do tej pory instalacja znajdowała się częściowo w ziemi, obecnie prowadzona jest wewnątrz budynku. Dzięki temu łatwiej będzie ją dozorować i szybciej reagować, gdyby doszło do awarii. Podczas prac remontowych ujawniono bowiem nieszczelności w starej instalacji, które powodowały niekontrolowane wypływy wody.
Nowa instalacja spełnia również wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi, jeśli chodzi o tzw. wydatek wody zamontowanych wewnątrz budynków hydrantów.

Prace remontowe rozpoczęto w czerwcu bieżącego roku, a zakończono w październiku.

Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile
Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile
Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile Remont instalacji wodnej w Szkole Policji w Pile

autor: Jacek Czechowski

(03.11.15)

Powrót na górę strony