Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych

Data publikacji 07.10.2015

„Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych”, pod red. Wiesława Kozielewicza, Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego - to kolejna publikacja ...

Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych „Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych”, pod red. Wiesława Kozielewicza, Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego - to kolejna publikacja wydana w ramach Biblioteczki Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego. Zawiera wystąpienia z V seminarium dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2014 r. w Szkole Policji w Pile.
Poszczególne artykuły zawierają pogłębione rozważania prelegentów wygłaszających referaty w trakcie seminarium. Tematyka artykułów dotyczy w szczególności problematyki winy, zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym, na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.
Autorami poszczególnych artykułów są m. in. SSN Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Odpowiedzialność dycyplinarna”. Można tam znaleźć także materiał filmowy z wystąpieniami poszczególnych prelegentów.

autor: Krzysztof Opaliński

(07.10.15)

Powrót na górę strony