Spotkanie oficerów łącznikowych ...

Data publikacji 25.09.2015

W dniach 21 - 25 września br. miało miejsce coroczne spotkanie - szkolenie oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu ...

SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE W dniach 21 - 25 września br. miało miejsce coroczne spotkanie - szkolenie oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu, którzy na co dzień pełnią służbę poza granicami kraju.

Szkolenie doskonalące stanowiło okazję do omówienia bieżących zagadnień dotyczących zadań realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, a także określenie optymalnych platform współpracy oficerów łącznikowych z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości o charakterze międzynarodowym.

W trakcie spotkania w Pile oficerowie łącznikowi zostali zapoznani m.in. ze zmianami związanymi z nowelizacją kodeksu postępowania karnego z priorytetami polityki zagranicznej oraz kierunkami współpracy międzynarodowej jednostek oraz komórek organizacyjnych KGP.

W tegorocznym szkoleniu, w charakterze prelegentów brali udział przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek Policji i komórek organizacyjnych KGP.

W szkoleniu uczestniczyli także oficerowie łącznikowi, którzy zakończyli misję zagraniczną w ubiegłym roku. Ich udział był świetną okazją do podzielenia się doświadczeniem i uwagami dotyczącymi specyfiki każdego z państw akredytacji.

SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE
SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE SPOTKANIE OFICERÓW ŁĄCZNIKOWYCH POLSKIEJ POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE

autor: BMWP KGP / mw

(25.09.15)

Powrót na górę strony