Ostatni w tym roku

Data publikacji 23.12.2014

Grupa 16 słuchaczy z garnizonów: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko – pomorskiego oraz lubuskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym ...

Ostatni w tym roku Grupa 16 słuchaczy z garnizonów: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko – pomorskiego oraz lubuskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Uroczystego pożegnania absolwentów dokonał mł. insp. Sylwester Urbaniak – kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych. W tym roku był to już jedenasty kurs dla policjantów wyznaczonych do pełnienia funkcji opiekuna (wymienione szkolenia ukończyło 215 słuchaczy).
Pierwsze doświadczenia pracownika mają decydujący wpływ na jego karierę zawodową. W trakcie tych doświadczeń dochodzi do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Osoby wytypowane do pełnienia funkcji opiekuna są jednym z podmiotów współodpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie nowej kadry policyjnej.

Ostatni w tym roku Ostatni w tym roku Ostatni w tym roku Ostatni w tym roku

autor: Wojciech Thiel

(23.12.14)

Powrót na górę strony