Dziewiątka pod znakiem FBI - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Dziewiątka pod znakiem FBI

Data publikacji 16.12.2014

Wraz z zakończeniem dziewiątej edycji, zamykamy w bieżącym roku cykl kursów specjalistycznych z taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI.

Dziewiątka pod znakiem FBI Wraz z zakończeniem dziewiątej edycji, zamykamy w bieżącym roku cykl kursów specjalistycznych z taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI. W ostatnim z nich wzięło udział 24 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz CBA. W trakcie pięciodniowego szkolenia jego uczestnicy wzbogacili swoje umiejętności zawodowe w zakresie planowania i przygotowywania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z osobami przesłuchiwanymi oraz kontroli prowadzenia rozmów.
Prowadzący zajęcia przedstawili dodatkowo elementy przesłuchań wielkontekstowych, wspieranych technikami ogniskowania, jak również przesłuchań progowych, skutecznie wykorzystywanych podczas współpracy z tzw. Archiwami X. Podczas ćwiczeń omawiane były autentyczne kazusy, umożliwiające słuchaczom konfrontację zdobywanych umiejętności z realnymi sytuacjami oraz problemami występującymi w najbardziej skomplikowanych śledztwach. Wykładowcy kładli szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności przeprowadzanych czynności, wspieranej ich doświadczeniem oraz bieżącym zaangażowaniem w proces wykrywczy.
Konstrukcja programu szkolenia uwzględnia progresję w nauczaniu, opierając się na technikach aktywizujących, służących doskonaleniu warsztatu zawodowego funkcjonariuszy służb operacyjnych i dochodzeniowo - śledczych. Zajęcia realizowane są w układzie dziennym, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki oraz efektów pracy grupy.
Kursy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem policjantów służby kryminalnej, a także przedstawicieli innych służb. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, zaplanowaliśmy kolejne edycje szkolenia w przyszłym roku.

autor: Krzysztof Rudnicki

(16.12.14)