Uroczysta gala - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Uroczysta gala

Data publikacji 03.12.2014

Wczoraj w naszej Szkole gościliśmy wyjątkowych gości dwie grupy przedszkolaków z Kaczor. Wizyta „Biedronek” i „ Słoneczek” związana była z wernisażem ...

Uroczysta gala Wczoraj w naszej Szkole gościliśmy wyjątkowych gości: dwie grupy przedszkolaków z Kaczor. Wizyta „Biedronek” i „ Słoneczek” związana była z wernisażem ich prac pod tytułem „Pies pomocnikiem policjanta”. Stało się już tradycją, że przynajmniej dwa razy w roku wolontariusze i funkcjonariusze Szkoły odwiedzają najmłodszych przyjaciół w Kaczorach. W tym roku pierwsze spotkanie związane było z „Bezpieczną drogą do przedszkola” oraz z akcją prewencji kryminalnej „Bądź widoczny na drodze”. Na drugim spotkaniu uczyliśmy dzieci zachowań w sytuacji nieoczekiwanego spotkania z psem. Efekty tych szczególnych lekcji były wymierne: dzieci nauczyły się przyjmować bezpieczną pozycję, np. „żółwia” czy „drzewo”, ale spotkanie to było inspiracją do powstania prac plastycznych dzieci, które nawiązywały swoją treścią do pracy psa w Policji.
Wernisaż dzieł przedszkolaków był połączony z uroczystą galą, która odbyła się w szkolnej auli. Nagrody, które wręczał zastępca komendanta Szkoły mł. insp. Roman Gryczka, zostały przyznane wszystkim dzieciom oraz pani dyrektor i opiekunkom grup. Na zaproszenie samorządu szkolnego słuchaczy, na spotkaniu obecny był przyjaciel naszych wolontariuszy, chory na dziecięce porażenie mózgowe Artur wraz z mamą. Znajomość z nim rozpoczęła się od Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Po nawiązaniu współpracy, słuchacze zaprosili Artura do odwiedzenia miasteczka policyjnego, gdzie wspólnie oglądali przygotowane pokazy. Od tego momentu samorząd objął Artura opieką i obiecał odwiedzać go przynajmniej raz w miesiącu. Podczas wczorajszego spotkania Artur otrzymał na pamiątkę trzy modele samolotów sklejonych przez insp. Piotra Gacę – zastępcę komendanta Szkoły.
Po rozdaniu nagród, upominków i dyplomów goście obejrzeli rysunki przedszkolaków. Według zgodnej opinii zwiedzających galerię, dzieci wykazały się dużą pomysłowością w doborze treści i wykonaniu prac. Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom kursów specjalistycznych, którzy dali kolejny dowód, że dostrzegają wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy.

Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala
Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala
Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala
Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala Uroczysta gala

autor: Wojciech Thiel

(03.12.14)