Kryminalistyka na pomoc historykom - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Kryminalistyka na pomoc historykom

Data publikacji 02.12.2014

Podczas sesji naukowej „Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej”, organizowanej przez Instytut Historii Wydziału Historycznego ...

Kryminalistyka na pomoc historykom Podczas sesji naukowej „Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej”, organizowanej przez Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Oddziałowe Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, podinsp. Leszek Koźmiński wygłosił wraz z Agatą Wąsewicz-Madejek z IPN Poznań referat zatytułowany „Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej”.
Wystąpienie wykładowcy Szkoły Policji w Pile, opracowane na materiałach źródłowych IPN, dotyczyło zarówno działalności komórek legalizacyjnych Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, jak i procederu fałszowania pieczątek na dokumentach publicznych w latach 70. i 80. Grono historyków uczestniczących w sesji przyjęło z dużym zainteresowaniem omówienie sposobów fałszowania pieczątek i ich odbitek oraz uwagi dotyczące możliwości badawczych w zakresie pieczątek i ich odbitek, znajdujących się na materiałach archiwalnych IPN.

autor: Marzena Brzozowska

(02.12.14)