Zakończenie projektu szkoleniowego z Mołdawią

Data publikacji 25.11.2014

W dniach 18-19 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się panel zamykający projekt, realizowany przez polską Policję na rzecz organów ścigania Republiki Mołdawii ...

Zakończenie projektu szkoleniowego z Mołdawią W dniach 18-19 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się panel zamykający projekt, realizowany przez polską Policję na rzecz organów ścigania Republiki Mołdawii: „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”.
Projekt, finansowany z funduszu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, składał się z czterech komponentów. Jeden z nich: „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w Policji polskiej” był realizowany przez Biuro Służby Kryminalnej KGP we współpracy ze Szkołą Policji w Pile.
Komponent Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Szkoły Policji w Pile miał na celu przeszkolenie kadry mołdawskich organów ścigania w obszarach wdrożenia i stosowania rozwiązań prawno - organizacyjnych oraz nowoczesnych metod zarządzania informacjami umożliwiającymi efektywne zapobieganie i zwalczanie przestępczości, zgodne ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej.
Główną część komponentu stanowiło 10-dniowe szkolenie przeznaczone dla 10 przedstawicieli organów ścigania Republiki Mołdawii. Szkolenie odbyło się w dniach 22 września - 3 października 2014 roku w Szkole Policji w Pile.

Zakończenie projektu szkoleniowego z Mołdawią W panelu zamykającym projekt uczestniczyli: Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. Dydaktycznych, insp. Piotr Gaca oraz lider komponentu - naczelnik Wydziału Ogólnego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka.
W wystąpieniu podsumowującym komponent, mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka podkreśliła, iż szkolenie przyniosło pozytywne efekty nie tylko dla strony mołdawskiej. Również ekspertom polskim pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie osobistych kontaktów.
Komponent szkoleniowy dla partnera mołdawskiego był kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Szkoły Policji w Pile, tym razem o międzynarodowym charakterze.

autor: Maria Halczyj-Siwecka
Naczelnik Wydziału Ogólnego BSK KGP
Lider Komponentu BSK KGP oraz SP w Pile

(25.11.14)

Powrót na górę strony