Podręcznik - zmiany w procedurze karnej - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Podręcznik - zmiany w procedurze karnej

Data publikacji 18.11.2014

Jedną z inicjatyw powołanego decyzją nr 170 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zespołu ds. monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej było opracowanie ...

Podręcznik - zmiany w procedurze karnej Jedną z inicjatyw powołanego decyzją nr 170 z dnia 30 kwietnia 2014 roku zespołu ds. monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej było opracowanie materiałów pomocniczych dla członków grupy, tzw. liderów, na potrzeby organizowanych w poszczególnych garnizonach i biurach warsztatów szkoleniowych.

Publikacja, którą w dniu 18 listopada 2014 r. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński zatwierdził i wprowadził do użytku jako materiał pomocniczy do doskonalenia zawodowego, jest spójna, w zakresie zawartości merytorycznej, z programem dwudniowych warsztatów, opracowanym do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

Publikacja stanowi zbiór opracowań dotyczących: idei i ogólnych założeń nowelizacji, zmian w zakresie zasad procesowych, postępowania dowodowego, praw i obowiązków stron w postępowaniu przygotowawczym, form postępowania przygotowawczego, środków przymusu procesowego, mediacji oraz trybów konsensualnych, a także czynności związanych z zakończeniem postępowania przygotowawczego. Opracowana została z uwzględnieniem zmian w procedurze karnej, które weszły w życie z dniem 09.11.2013 r., 27.01.2014 r. oraz 02.06.2014, oczekujących na wejście w życie z dniem 1 lipca 2015 r., a także zmian zawartych w drukach sejmowych nr 2393 oraz nr 2540. W ramach rozdziału poświeconego zakończeniu postępowania przygotowawczego, zakładając charakter praktyczny opracowania oraz brak wzorców i wskazówek w zakresie budowania tez dowodowych, znalazła się propozycja ich brzmienia, na okoliczność wprowadzenia dowodów do postępowania sądowego.

Przebieg postępowania przygotowawczego został zilustrowany diagramami, odrębnie w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie śledztwa oraz w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia. Zabieg taki ma na celu przybliżenie przebiegu postępowania, z uwzględnieniem wariantów jego zakończenia na różnych etapach.

Opracowanie zostało wysoko ocenione przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie oraz pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podręcznik - zmiany w procedurze karnej
Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej

autor: Marzena Brzozowska

(18.11.14)