Trzeci numer Kwartalnika - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Trzeci numer Kwartalnika

Data publikacji 14.11.2014

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego, trzeciego tegorocznego (nie licząc numeru specjalnego poświęconego jubileuszowi 60. rocznicy powołania Szkoły ...

Trzeci numer Kwartalnika Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego, trzeciego tegorocznego (nie licząc numeru specjalnego poświęconego jubileuszowi 60. rocznicy powołania Szkoły Policji w Pile) numeru Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego. Zamieszczone w nim artykuły kierujemy przede wszystkim do policjantów służby kryminalnej i śledczej. Wśród kilkunastu zamieszczonych w nim artykułów, ich autorzy przybliżyli kwestie związane m.in. udziałem prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zabezpieczeniem mienia w sprawach prowadzonych przez Policję, zmianami procedury karnej, czy przygotowaniem się do odebrania dowodu z zeznań świadka. Zamiast jednak zdradzać szczegóły, zachęcamy do lektury wspomnianego numeru w wersji elektronicznej (wersja tradycyjna dostępna jest w szkolnej czytelni).

Kierujemy do Państwa również propozycję publikowania własnych artykułów na łamach naszego czasopisma (kontakt e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl).

autor: Waldemar Hałuja

(14.11.14)