Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego

Data publikacji 06.11.2014

W dniach 5-6 listopada zorganizowana została odprawa naczelników wydziałów Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i kadry Szkoły Policji w Pile ...

Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego W dniach 5-6 listopada zorganizowana została odprawa naczelników wydziałów Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i kadry Szkoły Policji w Pile, której przewodniczyli Dyrektor BSK KGP insp. Mariusz Wiatr i Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki. Głównym tematem odprawy były przygotowania i stan realizacji procesu doskonalenia pionu służby kryminalnej polskiej Policji.
Szkoła Policji w Pile od lat wspiera proces budowania kompetencji zawodowych „kryminalnych”. Tegoroczne przedsięwzięcia, w tym wdrożenie nowych programów kursów specjalistycznych, pozwoliły na zintensyfikowanie tego procesu – do końca roku mury pilskiej Szkoły opuści ponad dwa tysiące absolwentów różnych kursów dedykowanych pionowi kryminalnemu.

Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego Perspektywy doskonalenia pionu kryminalnego

autor: Artur Godlewski

(06.11.14)