Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych

Data publikacji 28.10.2014

Szkoła Policji w Pile przy współudziale Komendy Głównej Policji w dniach 13-14 listopada 2014 r. zorganizuje kolejne, piąte już seminarium, tym razem ...

Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych Szkoła Policji w Pile przy współudziale Komendy Głównej Policji w dniach 13-14 listopada 2014 r. zorganizuje kolejne, piąte już seminarium, tym razem pt. „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”.
Udział w nim wezmą przedstawiciele m.in. Sądu Najwyższego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Komendy Głównej Policji oraz szkół i jednostek terenowych Policji.
Celem seminarium jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych. Materiały poseminaryjne dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile.

autor: Krzysztof Opaliński

(28.10.14)