Nowość wydawnicza - współpraca z biegłym bez tajemnic - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Nowość wydawnicza - współpraca z biegłym bez tajemnic

Data publikacji 19.09.2014

Dowód z opinii biegłego stał się jednym z istotnych elementów procesu karnego. Trudno sobie obecnie wyobrazić, zwłaszcza w sprawach ...

Nowość wydawnicza - współpraca z biegłym bez tajemnic Dowód z opinii biegłego stał się jednym z istotnych elementów procesu karnego. Trudno sobie obecnie wyobrazić, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych, brak pomocy ze strony osób, które dysponują wiadomościami specjalnymi. To właśnie znaczenie opinii biegłego dla rozstrzygania zagadnień wymagających wiadomości specjalnych, częstotliwość sięgania przez organ procesowy po dowód z opinii biegłego, instytucji naukowej lub specjalistycznej, a w szczególności różnego rodzaju i rangi problemy oraz wątpliwości związane z przeprowadzeniem dowodu skłoniły autorów, wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej, do opracowania nowej pozycji wydawniczej.
„Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny”, autorstwa mł. insp. Marzeny Brzozowskiej i podinsp. Leszka Koźmińskiego, zawiera propozycje rozwiązań praktycznych w przypadku zaistnienia potrzeby zasięgnięcia opinii biegłego albo biegłych w postępowaniu karnym. Dedykowane jest w szczególności policjantom służby kryminalnej zainteresowanym problematyką dowodu z opinii biegłego. Publikacja uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo, dzięki którym stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw prawnych i faktycznych zasięgania opinii, wagi czynności poprzedzających wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, podmiotów sporządzających ekspertyzy, rodzajów ekspertyz, zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, redagowania pytań do biegłego oraz przygotowywania materiału do badań.
Treści zostały dodatkowo zobrazowane i wzbogacone materiałami poglądowymi, m.in. w postaci wzoru postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, dzięki czemu podwyższeniu uległ walor praktyczny opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją w E-bibliotece.

autor: Marzena Brzozowska

(19.09.14)