Owadzi świat kryminalistyki

Data publikacji 19.08.2014

Słuchacze kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze i operacyjno - rozpoznawcze mieli okazję ...

Owadzi świat kryminalistyki Słuchacze kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze i operacyjno - rozpoznawcze mieli okazję wysłuchać prelekcji dr. Szymona Konwerskiego z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. To jeden z nielicznych znawców i biegłych mających wiedzę na temat owadów żerujących na zwłokach.
Entomologia sądowa, bo tę dziedzinę reprezentował nasz gość, to właśnie nauka oparta na wiedzy o biologii owadów żerujących na zwłokach. Choć swoje korzenie ma już w końcu XIX wieku, jako pionierskie spostrzeżenia, to największy rozwój zalicza właśnie na przełomie XX i XXI wieku. Dziś to systematycznie rozwijający się dział kryminalistyki, który umożliwia stwierdzenie czasu zgonu ofiary, ze względu na występowanie określonych, dla danego etapu rozkładu, owadów. Jak udowadniał dr Szymon Konwerski - na praktycznych przykładach własnych doświadczeń badawczo - sądowych - cykl biologiczny padlinożernych owadów jest elementem stałym i przewidywalnym. Wiemy, że jako pierwsze pojawiają się na zwłokach muchówki, które szybko składają w zwłokach ludzkich jaja. Z nich, w ciągu kilku-kilkunastu godzin rozwijają się, tak bardzo znane policjantom badającym wiele miejsc zdarzeń, czerwie – larwy. Po kilku dniach do rozkładu przystępują kolejne insekty, m.in. chrząszcze, wije oraz ich larwy. Na podstawie analizy jakościowej i ilościowej owadów znalezionych na zwłokach, entomolodzy są w stanie określić czas zgonu, a niekiedy również czy ciało zostało przeniesione w inne miejsce lub też nawet ustalić okoliczności i przyczynę zgonu.
Na słuchaczach uczestniczących w zajęciach wyjątkowe wrażenie zrobiła możliwość praktycznego zaobserwowania, okiem nieuzbrojonym i pod mikroskopem, wyglądu wybranych, najpopularniejszych w naszym kraju owadów żerujących na zwłokach. Biegły, który przybył do Szkoły na zaproszenie Zakładu Służby Kryminalnej, już wespół z wykładowcami kryminalistyki planują przyszłoroczne zajęcia praktyczne z entomologii śledczej.

Owadzi świat kryminalistyki Owadzi świat kryminalistyki Owadzi świat kryminalistyki Owadzi świat kryminalistyki

autor: Leszek Koźmiński

(19.08.14)

Powrót na górę strony