Nowelizacja procedury karnej

Data publikacji 08.08.2014

W dniach 7-8 sierpnia 2014 r. w pilskiej Szkole odbyła się I edycja szkolenia z zakresu zmian w procedurze karnej zat. Nowy model postępowania ...

Nowelizacja procedury karnej W dniach 7-8 sierpnia 2014 r. w pilskiej Szkole odbyła się I edycja szkolenia z zakresu zmian w procedurze karnej zat. Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zajęcia prowadził Janusz Śliwa – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dr hab. Sławomir Steinborn – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przedsięwzięcie jest realizacją jednego z zadań zespołu do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, powołanego przez Komendanta Głównego Policji w dniu 30 kwietnia 2014 roku decyzją nr 170. Jest rezultatem opracowanej w maju 2014 roku przez zespół koncepcji szkoleniowej, która zakłada wyłonienie wśród funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania w zakresie prowadzenia lub nadzorowania czynności w ramach postępowań przygotowawczych grupy tzw. liderów. Grupę stanowią osoby wskazane przez komendantów wojewódzkich/ Stołecznego Policji, nauczyciele wytypowani przez komendantów szkół policyjnych, przedstawiciele biur KGP wskazani przez dyrektorów do przeszkolenia w ramach pierwszych edycji doskonalenia zawodowego przy współudziale Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Następnie zadaniem tej grupy będzie organizacja szkoleń w poszczególnych garnizonach (zarządach), we współpracy z przedstawicielami prokuratury, przeznaczonych dla policjantów realizujących zadania z zakresu czynności dochodzeniowo-śledczych i wykrywczych w procesie karnym.
Przedsięwzięcie zakłada omówienie m.in. głównych kierunków zmian w kształcie postępowania karnego, praw i obowiązków stron, zmian w zakresie środków przymusu procesowego oraz trybów konsensualnych, nowego modelu postępowania przygotowawczego, postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I instancji.
Druga edycja szkolenia planowana jest w Szkole Policji w Katowicach we wrześniu br.

Nowelizacja procedury karnej Nowelizacja procedury karnej Nowelizacja procedury karnej Nowelizacja procedury karnej

autor: Marzena Brzozowska

(08.08.14)

Powrót na górę strony