Wizyta studentów UAM

Data publikacji 01.04.2014

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z opiekunem naukowym prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz ...

Wizyta studentów UAM Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z opiekunem naukowym prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz, po raz pierwszy odwiedzili Szkołę Policji w Pile. W trakcie spotkania, które miało charakter jednodniowych warsztatów, wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej: podinsp. Zbigniew Bogusz i podkom. Michał Zielonka, przedstawili specyfikę pełnienia służby na drodze przez funkcjonariuszy Policji oraz istotę zwalczania szeroko rozumianej przestępczości kryminalnej. Wiodącym zagadnieniem była przestępczość samochodowa oraz inne przestępstwa pochodne, których to zwalczanie powinno obywać się w sposób kompleksowy, zorganizowany, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprzyjających rozwojowi tego rodzaju przestępstw. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Dlatego też planowane są następne warsztaty z zakresu prewencji, prawa i kryminalistyki, w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów.

Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM
Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM Wizyta studentów UAM

autor: Krzysztof Opaliński

(01.04.14)

Powrót na górę strony