Wiosenne Przebudzenie 2014

Data publikacji 24.03.2014

Stało się to już tradycją, że około 21 marca przy współpracy z Urzędem Miasta Piły i pilskim oddziałem PTTK organizujemy rajd turystyczny. W tym roku był to już XI ...

Wiosenne Przebudzenie 2014 Stało się to już tradycją, że około 21 marca przy współpracy z Urzędem Miasta Piły i pilskim oddziałem PTTK organizujemy rajd turystyczny. W tym roku był to już XI Wielodyscyplinowy Rajd Turystyczny „Wiosenne Przebudzenie 2014”. Podobnie jak w latach ubiegłych, jego meta usytuowana była w parku pilskiej Szkoły Policji.
W sobotnie popołudnie na terenie Szkoły zrobiło się gwarnie i kolorowo. W parku spotkało się około 350 pasjonatów turystyki. Byli wśród nich piechurzy, którzy wędrując lasem przynieśli ze sobą kolorowe (i co ważne ekologiczne, bo wykonane bez użycia tworzyw sztucznych i tkanin) marzanny. Nie zabrakło również grupy rowerzystów i kajakarzy z pilskiego Klubu Kajakowego PTTK Gwda.
Na wszystkich turystów czekała grochówka i pomidorowa, okolicznościowy kubek oraz liczne zabawy, konkurs krajoznawczy, zmagania w recytacji wierszyków i fraszek dotyczących wiosny.
Finałowym momentem był kolorowy pochód grup razem z marzannami, które na znak pożegnania zimy i powitania wiosny zostały wrzucone do rzeki. Oczywiście w ramach dbałości o środowisko, zostały one wyłowione przez kajakarzy. W barwnym korowodzie oraz festynie uczestniczyli także zastępcy prezydenta Piły: Krzysztof Szewc i Beata Dudzińska oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły Sebastian Dzikowski. Kierownictwo Szkoły reprezentował naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia mł. insp. Artur Godlewski.
Podczas przedsięwzięcia spotkały się trzy instytucje obchodzące w tym roku 60-lecie powstania, tj. nasza Szkoła, główny organizator rajdu, czyli Oddział PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, z której uczniowie tworzyli jedną z najbardziej aktywnych grup turystycznych rajdu.

Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014
Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014 Wiosenne Przebudzenie 2014

autor: Anna Fons

(24.03.14)

Powrót na górę strony