Rzecznicy dyscyplinarni - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Rzecznicy dyscyplinarni

Data publikacji 21.03.2014

Kursy specjalistyczne dla rzeczników dyscyplinarnych realizowane są w Szkole Policji w Pile od stycznia 2008 r. Program szkolenia obejmuje zagadnienia ...

Rzecznicy dyscyplinarni Kursy specjalistyczne dla rzeczników dyscyplinarnych realizowane są w Szkole Policji w Pile od stycznia 2008 r. Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które przygotowują funkcjonariuszy Policji do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających. Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią funkcję lub przewidziani są do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego w swoich jednostkach terenowych.
W bieżącym tygodniu odbyła się druga w tym roku edycja szkolenia, w której wzięło udział 18 funkcjonariuszy z garnizonów lubuskiego i stołecznego.

autorzy: Tadeusz Niemira, Krzysztof Sawicki

(21.03.14)