Znamy już uczestników Turnieju! - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Znamy już uczestników Turnieju!

Data publikacji 21.03.2014

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o rozpoczęciu przygotowań do VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Do połowy stycznia ...

Znamy już uczestników Turnieju! Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o rozpoczęciu przygotowań do VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Do połowy stycznia, dyrektorzy szkół z całej Polski nadsyłali zgłoszenia, wyrażające chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. I nadesłali aż…70 zgłoszeń, co jest ewenementem podczas wielu lat trwania Turnieju.
Według postanowień Regulaminu Turnieju (rozdział II, § 2, ust. 2 i 3), ze względów organizacyjnych, może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, dlatego też zaistniała konieczność wyłonienia drużyn, które wezmą udział w Turnieju. Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 6 marca o godz. 13.00 w trzech jednostkach organizacyjnych Policji: w Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Katowicach oraz Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Przyporządkowanie do poszczególnych jednostek zostało dokonane na podstawie odległości szkoły od miejsca przeprowadzenia eliminacji.

Na miejscu, każda z 4-osobowych drużyn reprezentująca klasę „policyjną” z wcześniej zgłoszonej szkoły, rozwiązywała test wiedzy składający się z 40 pytań z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Policji, jej historii i współczesności; struktury organizacyjnej, specyfiki służby, obowiązków i uprawnień policjanta; etyki zawodowej; broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego; bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktycznych aspektów pracy Policji. Każdy z członków drużyny mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów (w skali drużyny - 160).

Po zaciętej rywalizacji, miło nam poinformować, że w VI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych udział wezmą następujące szkoły:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
 • Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
 • Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
 • Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce
 • Zespół Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcące w Komornicy
 • Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
 • Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
 • Zespół Szkół nr 3 w Żorach
 • Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
 • Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
 • Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu
 • Zespół Szkół we Wroniu

Oprócz wyżej wymienionych placówek, w Turnieju będzie uczestniczył również jego współorganizator (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile) i szkoły, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji oraz, z uwagi na jubileusz 60-lecia powołania Szkoły Policji w Pile, szkoły, których reprezentacje wzięły udział w każdej z poprzednich edycji, tj.:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
 • Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

Serdecznie gratulujemy dyrektorom zakwalifikowanych szkół i przypominamy, że do dnia 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu, należy przesłać zgłoszenie reprezentacji oraz dane identyfikacyjne zawodników i kierownika drużyny (załącznik nr 2 Regulaminu). Zgłoszenie dotyczy także reprezentacji, które nie były objęte eliminacjami i automatycznie biorą udział w Turnieju. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub faksem.

Podczas zmagań w VI edycji Turnieju, która będzie miała miejsce w dniach 5-6 czerwca br. w pilskiej Szkole Policji, rozegrane zostaną następujące konkurencje: sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji, test sprawności fizycznej (tor przeszkód), test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz test umiejętności strzeleckich.
Wszystkich, którzy chcieliby poczuć turniejową atmosferę i zapoznać się z pracą Policji i innych służb mundurowych, zapraszamy do odwiedzenia miasteczka policyjnego, które tradycyjnie zostanie zorganizowane w drugi dzień Turnieju (6 czerwca) na placu Staszica przed budynkiem Szkoły.

Informacji na temat Turnieju i towarzyszących mu przedsięwzięć udziela kierownik Sekcji Prezydialnej Szkoły podinsp. Dorota Witkowska – tel. 67 352 21 60, tel. kom. 695 820 161 oraz starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia podinsp. Wojciech Thiel – tel. 67 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

Wyniki eliminacji

Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju!
Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju!
Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju! Znamy już uczestników Turnieju!

autor: Anna Fons

(21.03.14)