O efektywności służby kryminalnej - 2014 - Szkoła Policji w Pile

O efektywności służby kryminalnej

Data publikacji 20.02.2014

Meldunkiem złożonym przez Zastępcę Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Eligiusza Kubickiego Zastępcy Komendanta Głównego Policji ...

O efektywności służby kryminalnej Meldunkiem złożonym przez Zastępcę Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Eligiusza Kubickiego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi rozpoczęła się Odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego ds. Kryminalnych, która miała miejsce w Szkole Policji w Pile. Oprócz kierujących pionami kryminalnymi w jednostkach terenowych, wzięli w niej udział Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP nadinsp. Igor Parfieniuk, p.o. Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Mariusz Wiatr wraz z zastępcami i współpracownikami, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szankin oraz p.o. Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji nadkom. Łukasz Wiliński.
Uczestnicy spotkania podsumowali stan realizacji zadań w roku 2013. Dyskusja skupiła się na zagadnieniach związanych z właściwym przygotowaniem służby kryminalnej do zwalczania najgroźniejszych oraz najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach przestępczości. Jej uczestnicy wskazywali na stosowane w ich garnizonach rozwiązania organizacyjno - kadrowe, zwiększające efektywność realizacji zadań. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom szkolnictwa policyjnego, w szczególności szkoleniu funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Uczestnicy zgodzili się, że właściwe wyszkolenie kadry jest warunkiem efektywnej i skutecznej realizacji działań przez służbę kryminalną.
Na zakończenie dwudniowej odprawy, jej uczestnicy zwiedzili Szkołę i zapoznali się z historią oraz zapleczem dydaktyczno - logistycznym placówki.

O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej
O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej
O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej O efektywności służby kryminalnej

autor: Anna Fons

(20.02.14)