Łączenie teorii z praktyką - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Łączenie teorii z praktyką

Data publikacji 18.02.2014

W ramach zajęć dodatkowych słuchaczy Koło Naukowe przy Zakładzie Służby Prewencyjnej zorganizowało spotkanie, którego celem było skonfrontowanie ...

Łączenie teorii z praktyką W ramach zajęć dodatkowych słuchaczy Koło Naukowe przy Zakładzie Służby Prewencyjnej zorganizowało spotkanie, którego celem było skonfrontowanie wiedzy teoretycznej, nabytej podczas zajęć z praktyką. Słuchacze kursów zawodowych podstawowych mieli możliwość zapoznania się z trudem pracy służby prewencyjnej w zakresie konwojowania osób zatrzymanych oraz procedurami pełnienia służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PDOZ). Podczas spotkania z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Pile, słuchacze wysłuchali prelekcji przygotowanej przez naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Pile nadkom. Janusza Jóźwiaka oraz wykładowców Szkoły Policji w Pile: podinsp. Zbigniewa Bogusza, podkom. Michała Zielonki oraz asp. Krystiana Nowaka.
W trakcie prelekcji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. stosowania zasad pełnienia służby ochronnej w PDOZ, pokoju przejściowym i tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, procedur związanych z przyjęciem, wydaniem, zwolnieniem oraz przekazaniem osoby zatrzymanej w PDOZ. Ponadto, zostały scharakteryzowane sytuacje nadzwyczajne oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia w PDOZ oraz omówiono dokumentowanie wyżej wymienionych czynności.

autor: Krzysztof Opaliński

(18.02.14)