Przemoc w rodzinie - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Przemoc w rodzinie

Data publikacji 18.02.2014

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety w dalszym ciągu traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku ...

Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety w dalszym ciągu traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają czterech ścian mieszkań, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się; wprowadzono nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dzięki kampaniom społecznym zwiększa się świadomość społeczna, a przeprowadzane szkolenia podnoszą profesjonalizm służb odpowiedzialnych za walkę z tym zjawiskiem.

W jednym z takich szkoleń, pod nazwą „Patomechanizmy zachowań przemocowych w rodzinie” wzięli udział słuchacze kursów zawodowych podstawowych. Zostały one zorganizowane przez Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Zajęcia przeprowadził Henryk Zabrocki - pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, certyfikowany specjalista Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinnie, współtwórca rozwiązań systemowych dotyczących rodziny i polityki społecznej.

autor: Wojciech Thiel

(17.02.14)