Pierwsza podstawówka w nowym roku - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Pierwsza podstawówka w nowym roku

Data publikacji 07.02.2014

Zadania przypisane Szkole Policji w Pile szczelnie wypełniają kalendarz szkoleniowy. Czwartek przyniósł pierwszą inaugurację szkolenia zawodowego podstawowego ...

Pierwsza podstawówka w nowym roku Zadania przypisane Szkole Policji w Pile szczelnie wypełniają kalendarz szkoleniowy. Czwartek przyniósł pierwszą inaugurację szkolenia zawodowego podstawowego dla 143 kobiet i mężczyzn, którzy rozpoczęli policyjną karierę. Przedstawiciele garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przez najbliższych 6 miesięcy będą kształcić się w zakresie ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca, zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy. Ponadto młodzi stażem funkcjonariusze nabędą wiadomości z zakresu ujawniania sprawców przestępstw, pełnienia służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, udziału w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego, przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Opanowanie wszystkich wspomnianych elementów, pozwoli im, po zdaniu egzaminu końcowego, przystąpić do wykonywania obowiązków służbowych w jednostkach terenowych Policji.

Pierwsza podstawówka w nowym roku Pierwsza podstawówka w nowym roku Pierwsza podstawówka w nowym roku Pierwsza podstawówka w nowym roku

autor: Artur Godlewski

(07.02.14)