Nie zwalniamy tempa - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Nie zwalniamy tempa

Data publikacji 06.02.2014

W minionym tygodniu Szkołę opuścili absolwenci dwóch kursów specjalistycznych. Pierwszy był przeznaczony dla opiekunów realizujących zadania związane ...

Nie zwalniamy tempa W minionym tygodniu Szkołę opuścili absolwenci dwóch kursów specjalistycznych. Pierwszy był przeznaczony dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej.
Początkowe doświadczenia pracownika mają decydujący wpływ na jego dalszą karierę zawodową. W trakcie tych doświadczeń dochodzi do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Osoby wytypowane do pełnienia funkcji opiekuna są jednym z podmiotów współodpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie nowej kadry policyjnej. Dlatego głównym celem kursu jest właściwe przygotowanie wskazanych funkcjonariuszy do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Zdobyta wiedza i umiejętności dają podstawę, że 18 absolwentów powyższego kursu podała tym obowiązkom.

Drugi ze wspomnianych kursów był przeznaczony dla policjantów realizujących zadania w zakresie współpracy z mediami. Autoprezentacje, relacje z miejsca zdarzenia, „setki”, konferencje prasowe czy inne scenki rodzajowe – to elementy, które doskonaliło 14 uczestników tego kursu. Przez 9 dni uczyli się oni, jak profesjonalnie współpracować z mediami i budować pozytywny wizerunek Policji. W ramach realizowanych zagadnień, zostały również omówione kwestie dotyczące kultury języka. Zajęcia realizowane były w specjalnie wyposażonej pracowni, przypominającej studio telewizyjne. Bardzo ważną częścią szkolenia były wystąpienia przed kamerą, które były rejestrowane, a następnie wnikliwie analizowane. Trening, czyni mistrza - w tym przypadku mistrza kontaktu z mediami.

Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa
Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa Nie zwalniamy tempa

autor: Wojciech Thiel

(06.02.14)