Pierwszy w tym roku - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Pierwszy w tym roku

Data publikacji 10.01.2014

Grupa 20 słuchaczy z garnizonów: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko - pomorskiego zakończyła szkolenie na kursie ...

Pierwszy w tym roku Grupa 20 słuchaczy z garnizonów: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko - pomorskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał zastępca komendanta Szkoły ds. dydaktycznych mł. insp. Piotr Gaca.
Pierwsze doświadczenia pracownika mają decydujący wpływ na jego karierę zawodową. W trakcie tych doświadczeń dochodzi do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Osoby wytypowane do pełnienia funkcji opiekuna są jednym z podmiotów współodpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie nowej kadry policyjnej.

Pierwszy w tym roku Pierwszy w tym roku Pierwszy w tym roku Pierwszy w tym roku

autor: Wojciech Thiel

(10.01.14)