Nowa pozycja w dziale literatury zawodowej

Data publikacji 17.12.2013

Do szkolnej biblioteki oraz jednostek terenowych Policji trafiła publikacja zatytułowana „Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)” ...

Nowa pozycja w dziale literatury zawodowej Do szkolnej biblioteki oraz jednostek terenowych Policji trafiła publikacja zatytułowana „Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)” autorstwa Anety Wróblewskiej. Jak sama autorka informuje, inspiracją do przygotowania wspomnianej pozycji były obserwacje w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jako wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej wielokrotnie dostrzega, że słuchacze mają problem ze zrozumieniem pewnych zagadnień z zakresu części ogólnej kodeksu karnego, które z uwagi na swój złożony charakter wywołują problemy w praktyce postępowania nie tylko Policji, ale też prokuratury i sądów. Ponadto, bez dobrej znajomości części ogólnej kodeksu karnego niemożliwe jest prawidłowe stosowanie części szczególnej tego aktu prawnego. Dlatego też, z myślą o pomocy w przyswajaniu wiedzy przez policjantów uczestniczących w kursach podstawowych i specjalistycznych, powstał przedmiotowy skrypt.
Opracowany materiał jest dopełnieniem i rozszerzeniem informacji przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć, m.in. z zakresu form stadialnych i zjawiskowych popełniania przestępstw; zasad odpowiedzialności za przestępstwa; okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną;
Skrypt stanowi syntetyczne zestawienie komentarzy i orzecznictwa sądowego w wyżej wymienionym zakresie. Ma za zadanie ułatwić słuchaczom przyswojenie tej trudnej problematyki, pomóc w prawidłowym kwalifikowaniu różnych stanów faktycznych, a także ujednolicić procedurę postępowania w jednostkach Policji.
Zachęcamy do lektury publikacji, która jest dostępna w dziale E-biblioteka.

autor: Marzena Brzozowska

(17.12.13)

Powrót na górę strony