Handel ludźmi – problem współczesnych czasów

Data publikacji 23.09.2013

Zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Wzięło w nim udział 17 osób, które w ciągu 5 dni zgłębiały wiadomości z zakresu ...

Handel ludźmi – problem współczesnych czasów Zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Wzięło w nim udział 17 osób, które w ciągu 5 dni zgłębiały wiadomości z zakresu zwalczania tej współczesnej formy niewolnictwa.
Każdego roku w samej tylko Europie ofiarami tego procederu zostają tysiące osób. Rozmiar zjawiska dowodzi, że wiek XXI nie jest wolny od niewolnictwa i pracy przymusowej. Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się również wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy wspomnianego kursu.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Jarosław Zientkowski i podinsp. Roman Rauhut oraz Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia: kom. Ewa Polewska - Strug. Zagadnienia, które przedstawiły te osoby dotyczyły m.in.: przepisów międzynarodowych z zakresu handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ich ofiarami. Poruszone też zostały kwestie współpracy międzynarodowej i krajowej z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku.

autor: Marzena Brzozowska

(23.09.13)

Powrót na górę strony