Wrześniowy sukces

Data publikacji 20.09.2013

64 słuchaczy reprezentujących garnizony: lubuski (29), wielkopolski (31), dolnośląski (2) i zachodniopomorski (2) ukończyło szkolenie zawodowe podstawowe.

Wrześniowy sukces 64 słuchaczy reprezentujących garnizony: lubuski (29), wielkopolski (31), dolnośląski (2) i zachodniopomorski (2) ukończyło szkolenie zawodowe podstawowe. Wszyscy pomyślnie przebrnęli przez egzamin kończący szkolenie z bardzo wysoką średnią - 4,23, ogólny wynik nauki był również wysoki i wyniósł 3,83.
Absolwenci kursu SZP-III/13 tym samym uzyskują kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji. W celu utrwalenia wykształconych kompetencji zawodowych, zostaną delegowani na 49 dni do czasowego pełnienia służby w oddziale lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji, gdzie odbędą 37 służb prewencyjnych. Po zakończeniu tego etapu adaptacji absolwenci wrócą do wykonywania obowiązków służbowych w swoich macierzystych jednostkach. Wszystkim policjantom opuszczającym mury pilskiej Szkoły życzymy sukcesów zawodowych i osobistych.

Wrześniowy sukces Wrześniowy sukces Wrześniowy sukces Wrześniowy sukces

autor: Wojciech Thiel

(20.09.13)

Powrót na górę strony