Istota procesu adaptacji

Data publikacji 19.03.2013

Grupa 20 słuchaczy z garnizonów bydgoskiego, poznańskiego, wrocławskiego i gorzowskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów ...

Istota procesu adaptacji Grupa 20 słuchaczy z garnizonów bydgoskiego, poznańskiego, wrocławskiego i gorzowskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Była to kolejna edycja kursu, którego głównym celem jest zapewnienie właściwego przygotowania funkcjonariuszy wskazanych do pełnienia funkcji opiekuna służbowego policjantów z jednostek organizacyjnych Policji w okresie służby przygotowawczej.
Pierwsze doświadczenia pracownika mają decydujący wpływ na jego karierę zawodową. Dochodzi wówczas do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się wraz z upływem okresu służby przygotowawczej. Szczególnie istotną rolę w procesie adaptacji zawodowej policjantów przypisano opiekunom służbowym, którzy mają za zadanie m.in. wprowadzić młodego stażem policjanta w środowisko zawodowe, zapoznać go z zakresem czynności służbowych i kształtować właściwe postawy. Procesowi adaptacji powinna towarzyszyć atmosfera życzliwości, otwartości, służenia pomocą ze strony przełożonych w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy wątpliwości. Tylko wtedy bowiem program adaptacji przyniesie zamierzone efekty.

Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji Istota procesu adaptacji

autor: Wojciech Thiel

(19.03.13)

Powrót na górę strony