Inauguracja kursu

Data publikacji 31.07.2012

Ledwie przebrzmiały echa obchodów Święta Policji, a do Szkoły przybyło 306 nowo przyjętych do służby policjantów. Po złożeniu ślubowania w ...

Inauguracja kursu Ledwie przebrzmiały echa obchodów Święta Policji, a do Szkoły przybyło 306 nowo przyjętych do służby policjantów. Po złożeniu ślubowania w macierzystych jednostkach, szkolenie podstawowe rozpoczęło 197 reprezentantów garnizonu wielkopolskiego, 60 - lubuskiego, 36 - dolnośląskiego, 10 - zachodniopomorskiego, 2 - kujawsko-pomorskiego i 1 - pomorskiego. Przed nimi udział w 968 godzinach zajęć dydaktycznych w trakcie 124 dni szkoleniowych, przed planowanym na 22 stycznia przyszłego roku egzaminem kończącym szkolenie. Treść merytoryczna programu szkolenia dotyczy m.in. ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Taki zakres wiedzy i umiejętności z nim związanych, pozwoli policjantowi na wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Inauguracja kursu Inauguracja kursu Inauguracja kursu Inauguracja kursu

autor: Artur Godlewski

(31.07.12)

Powrót na górę strony