Miesiąc w terenie

Data publikacji 09.01.2012

Przez ponad miesiąc, na przełomie listopada i grudnia br. 260 słuchaczy kursu podstawowego Szkoły Policji w Pile pełniło, w ramach ...

Miesiąc w terenie Przez ponad miesiąc, na przełomie listopada i grudnia br. 260 słuchaczy kursu podstawowego Szkoły Policji w Pile pełniło, w ramach praktyk zawodowych, swoje pierwsze służby. Tym razem praktyki zostały zorganizowane na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Słuchacze mieli możliwość pełnienia służb zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i w dużym mieście wojewódzkim. Można ich było spotkać na ulicach Piły, Wągrowca, Kamienia Pomorskiego, Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego, Darłowa, Chojny i Bydgoszczy.

Praktyki słuchaczy kursu podstawowego odbywają się pod koniec szkolenia, gdy policjanci dysponują już odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Każdy z policjantów w trakcie pełnienia pięciu 8-godzinnych służb może sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe, a ich oceny dokonują nauczyciele policyjni ? opiekunowie praktyk, a także doświadczeni policjanci z jednostek terenowych.

Słuchacze mieli okazję pełnić służby z policjantami z ogniw patrolowo-interwencyjnych, z dzielnicowymi, policjantami ruchu drogowego. Współpracowali także z funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, z Państwową Strażą Pożarną, a nawet pedagogiem szkolnym. Jak sami stwierdzają, pierwsze samodzielne wyjście w rejon służby wiązało się z pewnym stresem, ale wraz ze wzrostem liczby pełnionych służb, wzrastała też pewność przeprowadzanych interwencji.

Patrolowali osiedla mieszkaniowe, tereny wokół szkół, parki miejskie, stacje benzynowe oraz, co ważne w okresie przedświątecznym, tereny targowisk i obiektów handlowych, gdzie przestępcy wykorzystują roztargnienie osób robiących w pośpiechu zakupy. Reagowali na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, m.in. spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc publicznych, akty wandalizmu i chuligaństwa, palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem. Przy wsparciu doświadczonych policjantów z jednostek terenowych badali także stan trzeźwości kierowców i stan techniczny pojazdów.

Duża liczba przeprowadzonych interwencji, wylegitymowanych osób, skontrolowanych kierowców, a także liczba udzielonych pouczeń i nałożonych mandatów karnych wskazuje, że służby przyniosły wymierne korzyści. Również w opinii komendantów jednostek, do których byli kierowani słuchacze, wspólne służby przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania tych jednostek i spotykały się z przychylnością mieszkańców. Znalazło to wyraz w opiniach przytaczanych na stronach internetowych jednostek i w miejscowych publikatorach.

Poniżej prezentujemy, dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, materiał filmowy ilustrujący m.in. praktyki zawodowe słuchaczy Szkoły.

autor: Sylwester Urbaniak

(29.12.11)

Powrót na górę strony