Oględziny miejsca wybuchu w teorii

Data publikacji 07.11.2011

Oględziny miejsca wybuchu należą do trudnych i skomplikowanych ze względu na charakter i dynamikę zachodzących procesów chemicznych i fizycznych.

Oględziny miejsca wybuchu w teorii Oględziny miejsca wybuchu należą do trudnych i skomplikowanych ze względu na charakter i dynamikę zachodzących procesów chemicznych i fizycznych. Mają różnorodny charakter i są niepowtarzalne z uwagi na użycie wielu substancji niebezpiecznych i różnych, pod względem konstrukcyjnym, urządzeń wybuchowych.

W celu przybliżenia specyfiki oględzin miejsca wybuchu, zostało zorganizowane spotkanie, które poprowadzili funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu oraz ekspert fizykochemii z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w  Poznaniu.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział słuchacze kursu podstawowego, zaproszeni goście dokonali m.in. podziału materiałów wybuchowych oraz omówili zjawiska towarzyszące wybuchom. Słuchacze dowiedzieli się wielu informacji na temat wybuchu przestrzennego i terroryzmu bombowego. Mogli również obejrzeć materiały i części składowe urządzeń wybuchowych.

Na zakończenie spotkania goście opowiedzieli o specyfice swojej pracy i o tym, czym zajmują się na co dzień (m.in. unieszkodliwianiem ładunków wybuchowych, zatrzymaniem niebezpiecznych przestępców, zwalczaniem terroryzmu, udziałem w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof, ochroną ważnych osobistości i delegacji państwowych).

Spotkanie odbyło się w ramach Koła Kryminalistycznego i cyklu KNOW HOW, który polega na spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin nauki, podczas których dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem.

autor: Anna Fons

(30.09.11)

Powrót na górę strony