Nie mówimy do widzenia, ale do zobaczenia

Data publikacji 07.11.2011

Dziś w sali odpraw odbyła się uroczystość, która miała podwójny charakter. Komendant Szkoły, insp. Jerzy Powiecki podziękował swojemu zastępcy, ...

Nie mówimy do widzenia, ale do zobaczenia Dziś w sali odpraw odbyła się uroczystość, która miała podwójny charakter. Komendant Szkoły, insp. Jerzy Powiecki podziękował swojemu zastępcy, Nie mówimy do widzenia, ale do zobaczenia insp. Witoldowi St. Majchrowiczowi za służbę w Szkole oraz złożył mu życzenia z okazji 30-lecia służby w Policji. W uroczystości uczestniczyli kierownicy komórek organizacyjnych, kadra oraz pracownicy. Insp. Witold St. Majchrowicz został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Policji w  Słupsku.

autor: Anna Fons

(01.09.11)

Powrót na górę strony