Na pierwszej linii - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Na pierwszej linii

Data publikacji 06.06.2011

Praca rzecznika polega na stałym kontakcie z ludźmi, byciu jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia. Trzeba wykazywać się refleksem, mieć doskonale ...

Na pierwszej linii Praca rzecznika polega na stałym kontakcie z ludźmi, byciu jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia. Trzeba wykazywać się refleksem, mieć doskonale opanowaną sztukę retoryki i celnej riposty. Należy też być bystrym obserwatorem, nienagannym mówcą z doskonałą dykcją i umiejętnością formułowania swoich myśli w sposób zrozumiały dla słuchających. Umiejętności te posiada nadkom. Jacek Czechowski, wieloletni rzecznik prasowy KPP w Złotowie, a obecnie młodszy wykładowca Zakładu Prawa naszej Szkoły oraz pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. ochrony praw człowieka.

Dla nadkom. Czechowskiego komunikacja społeczna i pisanie (jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej) to życiowe pasje. Swoje umiejętności wykorzystuje w codziennej służbie, pracując ze słuchaczami. Wiele razy prowadził zajęcia z prewencji kryminalnej dla uczniów i nauczycieli powiatów złotowskiego i pilskiego. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Tarczą Herbową Powiatu Złotowskiego w kategorii bezpieczeństwo publiczne. Uczestniczył także w wielu sympozjach, zebraniach czy międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. w konferencji ?Edukacja dla bezpieczeństwa? organizowanej przez Szkołę Policji w Słupsku, słupską Akademię Pomorską i Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski. Przestawił tam referat pt. Media lokalne jako podmiot współodpowiedzialny za kształtowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Opowiedział w nim, na bazie swoich doświadczeń, jak na przestrzeni lat wyglądała współpraca Policji z lokalnymi mediami, wskazując ogromną rolę tych ostatnich w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Profilaktyka, promowanie zasad bezpieczeństwa to kolejna pasja i powołanie nadkom. Czechowskiego. Ma w tym spore doświadczenie. Jak sam mówi, prewencją kryminalną zajmował się przez wiele lat, praktycznie do czasu przejścia do pracy w Szkole. Tych doświadczeń jest wiele: rozmaite programy profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom, lata współdziałania ze społecznością regionu. Ostatnio nadkom. Czechowski współpracował z Wyższą Szkołą Biznesu w Pile, która realizuje program Wyższe Szanse ? wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie pilskim. Brał także udział w przygotowaniach konkursu wiedzy o bezpieczeństwie Bezpieczny Trzecioklasista, angażował się w organizację festynów prewencyjnych, a ostatnio pracował jako jeden z rzeczników prasowych podczas II Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi ?Klasa Policyjna Roku 2010? i prowadził uroczystość jego zakończenia.

Warto dodać, że nasz bohater wolny czas lubi spędzać podziwiając górskie krajobrazy, kiedyś był nawet przewodnikiem i animatorem kultury. Jak zatem widać, czy w mundurze, czy ?w cywilu?, nadkom. Czechowski zawsze lubił i nadal lubi pracować z ludźmi i dla ludzi.

autor: Anna Fons

(29.11.10)