Nowy numer Kwartalnika - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Nowy numer Kwartalnika

Data publikacji 06.06.2011

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, piątego (nie wliczając numeru specjalnego) numeru Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego. Tym razem ...

Nowy numer Kwartalnika Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, piątego (nie wliczając numeru specjalnego) numeru Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego. Tym razem zamieściliśmy w nim aż dziesięć artykułów, których autorzy zaproponowali następującą tematykę:

  • Zastępca komendanta Szkoły Policji w Pile Witold St. Majchrowicz w IV części cyklu poświęconego randze i znaczeniu procesu zlecania zadań służbowych w codziennej pracy Policji skupił się tym razem na przybliżeniu tak istotnej kwestii, jak przygotowanie i przeprowadzenie odprawy do służby. Wskazał też funkcje, jakimi powinna charakteryzować się każda odprawa, by spełnić swoje przeznaczenie.
  • Panowie Andrzej Sikora, Michał Safjański i Janusz Gołębiewski z Zespołu dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP poddali analizie zjawisko uprawy maku wysokomorfinowego w Polsce w 2009 r. Wzięli pod uwagę wpływ dystrybucji innych narkotyków, w tym heroiny brunatnej, na nasz ?rynek narkotykowy?, liczbę zlikwidowanych upraw i ich areał, lokalizację geograficzną upraw oraz okoliczności wpływające na ich usytuowanie.
  • Doktorantka UMCS w Lublinie, pani Marzena Szczepańska to stała współtwórczyni Kwartalnika. W czwartej części cyklu poświęconego podstawom prawnym współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach karnych, przedstawiła charakter prawny Decyzji Ramowej o Europejskim Nakazie Aresztowania, jej główne założenia i znaczenie. Zwróciła także uwagę na problematykę jej praktycznego stosowania i poruszyła zagadnienia związane z wydawaniem własnych obywateli i odstąpieniem od zasady podwójnej karalności.
  • Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, pan Marcin Jachimowicz szczegółowo opisał kwestię dotyczącą znęcania się (art. 207 k.k.). Treści zostały bogato zilustrowane orzecznictwem sądów oraz zbiegiem przepisów.
  • Na łamach Kwartalnika zadebiutował Paweł Łabuz z Centralnego Biura Śledczego KGP. W swoim artykule omówił taktykę śledczą, polegającą na wykonaniu podstawowych czynności przez organ procesowy w przypadku ujawnienia NN ludzkich zwłok. Opisał czynności, które są niekiedy jedynymi niepowtarzalnymi czynnościami kryminalistycznymi, co wiąże się z koniecznością właściwego ich przeprowadzenia, a następnie wykorzystania ich wyników w prowadzonym postępowaniu.
  • Artykuł Witolda St. Majchrowicza oraz Roberta Hampelskiego - starszego wykładowcy Wydziału Metodyki i Organizacji jest kontynuacją cyklu odnoszącego się do szczególnych form przesłuchania. Autorzy przedstawili tym razem istotę, cel, rodzaje i sposoby okazania, a także opisali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tej czynności.
  • Do materialnych podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej odniósł się tym razem aplikant adwokacki Piotr Jóźwiak. Szczególną uwagę zwrócił na problematykę związaną z uchyleniem i darowaniem kary dyscyplinarnej.
  • Jolanta Curyło z Zakładu Prawa pilskiej Szkoły skierowała swój artykuł głównie do policjantów wykonujących pracę dochodzeniowo-śledczą w celu syntetycznego przedstawienia jednego z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko mieniu. Autorka przedstawiła znamiona kradzieży z art. 278 k.k. i elementy różnicujące to przestępstwo od innych czynów, wykorzystując do tego orzecznictwo sądowe i bieżącą literaturę prawniczą.
  • Michał Safjański poruszył tak popularną ostatnio w mediach kwestię dopalaczy. Artykuł naświetla m.in. podłoże i przyczynę wprowadzenia zmian do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wpisania do załącznika nr 1 wykazu środków odurzających grupy I-N oraz załącznika nr 2 - wykazu substancji psychotropowych grupy II-P, czyli dopalaczy.
  • Aplikant adwokacki Maciej Henryk Górny skupił się na szczególnej dziedzinie, jaką jest psychocybernetyka oraz odniósł się do jej udziału w pracy Policji. Autor omówił pojęcie i schemat systemu autonomicznego na gruncie polskiej cybernetyki, przedstawił główne typy motywacji oraz podał przykłady możliwych zastosowań cybernetyki w praktyce policyjnej.

Mamy nadzieje, że znajda Państwo coś interesującego dla siebie w tak bogatej i różnorodnej tematyce bieżącego numeru Kwartalnika. Życzymy zatem Państwu przyjemnej lektury.

autor: Krzysztof Opaliński

(22.11.10)