Oskarżyciele publiczni - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Oskarżyciele publiczni

Data publikacji 06.06.2011

Kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego odbyła się w dniach 15 ? 19.11.2010 r. w Szkole Policji w Pile.

Oskarżyciele publiczni Kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego odbyła się w dniach 15 ? 19.11.2010 r. w Szkole Policji w Pile. Uczestnikami kursu było dziesięciu przedstawicieli jednostek terenowych Policji. Program szkolenia obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które w niezbędnym zakresie przygotowują do nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi oraz występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia m. in. dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny materiałów zgromadzonych w toku czynności wyjaśniających, przygotowywanie i prezentowanie przemówień końcowych, sporządzanie środków zaskarżania. Oskarżyciele publiczni W charakterze prelegentów wystąpili: Sędzia Sądu Rejonowego w Pile Andrzej Smyczyński, funkcjonariusze KPP w Pile oraz nauczyciele Zakładu Prawa. Powyższe kursy realizowane są w naszej Szkole od stycznia 2008 r. Dotychczas szkolenie takie ukończyło ponad 90 absolwentów. W przyszłym roku planujemy przeprowadzenie kolejnych tego typu kursów.

autor: Krzysztof Opaliński

(19.11.10)